รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด จันทบุรี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดจันทบุรี                                                
2 อำเภอเมืองจันทบุรี         337     337 437 2   435 680     680         1,454 2   1,452
3 วัดไผ่ล้อม                                                
4 อำเภอขลุง         50     50 140     140 309     309         499     499
5 อำเภอท่าใหม่         28     28 162     162 303     303         493     493
6 อำเภอโป่งน้ำร้อน         10     10 117     117 160     160         287     287
7 อำเภอมะขาม         5     5 117     117 158     158         280     280
8 อำเภอแหลมสิงห์         7     7 104     104 149     149         260     260
9 อำเภอสอยดาว         10     10 144     144 148     148         302     302
10 อำเภอแก่งหางแมว         9     9 104     104 110     110         223     223
11 อำเภอนายายอาม         5     5 104     104 122     122         231     231
12 อำเภอเขาคิชฌกูฎ         12     12 89     89 132     132         233     233
รวมทั้งจังหวัด         473     473 1,518 2   1,516 2,271     2,271         4,262 2   4,260