รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด จันทบุรี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดจันทบุรี                                                
2 อำเภอเมืองจันทบุรี         132     132 613 1   612 965 2   963         1,710 3   1,707
3 วัดไผ่ล้อม                                                
4 อำเภอขลุง         72     72 294 1   293 547     547         913 1   912
5 อำเภอท่าใหม่         18     18 316 3   313 549 1   548         883 4   879
6 อำเภอโป่งน้ำร้อน         15     15 125 2   123 208     208         348 2   346
7 อำเภอมะขาม         11     11 179     179 253     253         443     443
8 อำเภอแหลมสิงห์         5     5 186 1   185 234 1   233         425 2   423
9 อำเภอสอยดาว         16     16 260     260 234 1   233         510 1   509
10 อำเภอแก่งหางแมว         14     14 226     226 279     279         519     519
11 อำเภอนายายอาม         21     21 138 2   136 210 1   209         369 3   366
12 อำเภอเขาคิชฌกูฎ         12     12 148     148 204     204         364     364
รวมทั้งจังหวัด         316     316 2,485 10   2,475 3,683 6   3,677         6,484 16   6,468