รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ระยอง  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดระยอง                                                
2 อำเภอเมืองระยอง         111 1   110 896 4   892 1,103 2   1,101         2,110 7   2,103
3 วัดจุฬามณี                                                
4 วุฒิธรรมวิทยา                                                
5 อุทัยวิทย์                                                
6 ดรุณี                                                
7 วิจิตรอนุสรณ์ศึกษา                                                
8 ภาคตะวันออก                                                
9 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล                                                
10 อำเภอบ้านฉาง         10     10 241 2   239 298 2   296         549 4   545
11 อำเภอแกลง         29     29 344     344 385     385         758     758
12 วัดสารนารถธรรมาราม                                                
13 อำเภอวังจันทร์         22     22 171     171 207     207         400     400
14 อำเภอบ้านค่าย         191     191 352 1   351 486     486         1,029 1   1,028
15 อำเภอปลวกแดง         13     13 304     304 284     284         601     601
16 อำเภอเขาชะเมา         28     28 114 1   113 224     224         366 1   365
17 อำเภอนิคมพัฒนา         10     10 227     227 286     286         523     523
รวมทั้งจังหวัด         414 1   413 2,649 8   2,641 3,273 4   3,269         6,336 13   6,323