รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ระยอง  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดระยอง                                                
2 อำเภอเมืองระยอง         206 2   204 1,520 18   1,502 1,596 12   1,584 30 2   28 3,352 34   3,318
3 วัดจุฬามณี                                                
4 วุฒิธรรมวิทยา                                                
5 อุทัยวิทย์                                                
6 ดรุณี                                                
7 วิจิตรอนุสรณ์ศึกษา                                                
8 ภาคตะวันออก                                                
9 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล         21     21 99 3   96 133 1   132         253 4   249
10 อำเภอบ้านฉาง         22     22 246     246 261     261         529     529
11 อำเภอแกลง         102     102 655     655 757     757         1,514     1,514
12 วัดสารนารถธรรมาราม                                                
13 อำเภอวังจันทร์         45     45 238     238 301     301         584     584
14 อำเภอบ้านค่าย         78 1   77 336 2   334 561     561         975 3   972
15 อำเภอปลวกแดง         21     21 338 3   335 316 3   313         675 6   669
16 อำเภอเขาชะเมา         116     116 332     332 356     356         804     804
17 อำเภอนิคมพัฒนา         30     30 364 1   363 371 4   367         765 5   760
รวมทั้งจังหวัด         641 3   638 4,128 27   4,101 4,652 20   4,632 30 2   28 9,451 52 2 9,397