รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ชลบุรี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดชลบุรี                                                
2 อำเภอเมืองชลบุรี         269     269 1,619 7   1,612 2,317 8   2,309         4,205 15   4,190
3 พัฒนาพฤฒิวิทยา                                                
4 บางปลาสร้อย                                                
5 อำเภอบ้านบึง         270 2   268 681 1   680 886     886         1,837 3   1,834
6 อำเภอหนองใหญ่         43     43 73     73 93     93         209     209
7 อำเภอบางละมุง         434 2   432 1,137 3   1,134 1,488 4   1,484         3,059 9   3,050
8 โพธิสัมพันธ์                                                
9 วัดญาณ                                                
10 โพธิสัมพันธ์                                                
11 อำเภอพานทอง         24     24 305     305 408     408         737     737
12 อำเภอพนัสนิคม         46     46 351     351 651     651         1,048     1,048
13 อำเภอศรีราชา         61 7   54 898 9   889 895 2   893         1,854 18   1,836
14 ศรีราชา                                                
15 อำเภอเกาะสีชัง         5     5 23     23 49     49         77     77
16 อำเภอสัตหีบ         49     49 796 1   795 1,057 4   1,053         1,902 5   1,897
17 บ้านสัตหีบ                                                
18 อำเภอบ่อทอง         24     24 208     208 285     285         517     517
19 อำเภอเกาะจันทร์         18     18 312     312 358 5   353         688 5   683
รวมทั้งจังหวัด         1,243 11   1,232 6,403 21   6,382 8,487 23   8,464         16,133 55   16,078