รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ชลบุรี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดชลบุรี                                                
2 อำเภอเมืองชลบุรี         300     300 1,647 5   1,642 2,411 8   2,403         4,358 13   4,345
3 พัฒนาพฤฒิวิทยา                                                
4 บางปลาสร้อย                                                
5 อำเภอบ้านบึง         51     51 374 2   372 481     481         906 2   904
6 อำเภอหนองใหญ่         32     32 118     118 176     176         326     326
7 อำเภอบางละมุง         287 1   286 1,596 8   1,588 2,339 6   2,333         4,222 15   4,207
8 โพธิสัมพันธ์                                                
9 วัดญาณ                                                
10 โพธิสัมพันธ์                                                
11 อำเภอพานทอง         26     26 408 2   406 577 5   572         1,011 7   1,004
12 อำเภอพนัสนิคม         86     86 568 2   566 953 1   952         1,607 3   1,604
13 อำเภอศรีราชา         75     75 967 5   962 1,167 1   1,166         2,209 6   2,203
14 ศรีราชา                                                
15 อำเภอเกาะสีชัง         7     7 69 2   67 71     71         147 2   145
16 อำเภอสัตหีบ         83     83 971 1   970 1,438 4   1,434         2,492 5   2,487
17 บ้านสัตหีบ                                                
18 อำเภอบ่อทอง         26     26 177     177 312 1   311         515 1   514
19 อำเภอเกาะจันทร์         31     31 330     330 455 1   454         816 1   815
รวมทั้งจังหวัด         1,004 1   1,003 7,225 27   7,198 10,380 27   10,353         18,609 55   18,554