รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สระบุรี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสระบุรี                                                
2 อำเภอเมืองสระบุรี         112 1   111 1,025 7   1,018 1,739 14   1,725         2,876 22   2,854
3 สระบุรีสหศิลป์                                                
4 อำเภอแก่งคอย         32     32 312 1   311 337 1   336         681 2   679
5 อำเภอหนองแค         20     20 275     275 460 1   459         755 1   754
6 วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)                                                
7 อำเภอวิหารแดง         7     7 115     115 172     172         294     294
8 อำเภอหนองแซง         15     15 94 1   93 130     130         239 1   238
9 อำเภอบ้านหมอ         11     11 191 1   190 209     209         411 1   410
10 อำเภอดอนพุด                 17     17 31     31         48     48
11 อำเภอหนองโดน         1     1 40     40 63     63         104     104
12 อำเภอพระพุทธบาท         27     27 229 2   227 260     260         516 2   514
13 อำเภอเสาไห้         18     18 145 2   143 241     241         404 2   402
14 อำเภอมวกเหล็ก         12     12 319     319 319     319         650     650
15 อำเภอวังม่วง         8     8 80     80 129 1   128         217 1   216
16 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ         15     15 134     134 153     153         302     302
รวมทั้งจังหวัด         278 1   277 2,976 14   2,962 4,243 17   4,226         7,497 32   7,465