รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สระบุรี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสระบุรี                                                
2 อำเภอเมืองสระบุรี         50     50 892 1   891 1,710 2   1,708         2,652 3   2,649
3 สระบุรีสหศิลป์                                                
4 อำเภอแก่งคอย         32     32 480     480 570 1   569         1,082 1   1,081
5 อำเภอหนองแค         37     37 468 3   465 688 1   687         1,193 4   1,189
6 วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)                                                
7 อำเภอวิหารแดง         15     15 168     168 312     312         495     495
8 อำเภอหนองแซง         136     136 241     241 368 1   367         745 1   744
9 อำเภอบ้านหมอ         15     15 284     284 324     324         623     623
10 อำเภอดอนพุด         32     32 82     82 129     129         243     243
11 อำเภอหนองโดน         18     18 104     104 133     133         255     255
12 อำเภอพระพุทธบาท         33     33 337     337 413 1   412         783 1   782
13 อำเภอเสาไห้         30     30 318     318 557     557         905     905
14 อำเภอมวกเหล็ก         11     11 204     204 316     316         531     531
15 อำเภอวังม่วง         7     7 83     83 175     175         265     265
16 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ         64     64 220     220 177     177         461     461
รวมทั้งจังหวัด         480     480 3,881 4   3,877 5,872 6   5,866         10,233 10   10,223