รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ชัยนาท  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดชัยนาท                                                
2 อำเภอเมืองชัยนาท         160     160 304     304 353 1   352         817 1   816
3 เมตตาอุปถัมภ์                                                
4 อำเภอมโนรมย์         42     42 186     186 289     289         517     517
5 อำเภอวัดสิงห์         98 1   97 285 1   284 449     449         832 2   830
6 อำเภอสรรพยา         32     32 170 1   169 290     290         492 1   491
7 อำเภอสรรคบุรี         70     70 235     235 444 2   442         749 2   747
8 อำเภอหันคา         34     34 293     293 533     533         860     860
9 อำเภอหนองมะโมง         24     24 183     183 264     264         471     471
10 อำเภอเนินขาม         22     22 163     163 286     286         471     471
11 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์                                                
รวมทั้งจังหวัด         482 1   481 1,819 2   1,817 2,908 3   2,905         5,209 6   5,203