รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สิงห์บุรี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสิงห์บุรี                                                
2 อำเภอเมืองสิงห์บุรี         70     70 332     332 623     623         1,025     1,025
3 ธรรมโชติศึกษา                                                
4 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ (มิตรภาพที่133)                                                
5 อำเภอบางระจัน         14     14 129     129 259     259         402     402
6 อำเภอค่ายบางระจัน         11     11 115 1   114 188     188         314 1   313
7 อำเภอพรหมบุรี         41     41 112     112 258     258         411     411
8 อำเภอท่าช้าง         6     6 71     71 121     121         198     198
9 อำเภออินทร์บุรี         22     22 157     157 345     345         524     524
รวมทั้งจังหวัด         164     164 916 1   915 1,794     1,794         2,874 1   2,873