รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สิงห์บุรี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสิงห์บุรี                                                
2 อำเภอเมืองสิงห์บุรี         66     66 303 1   302 628     628         997 1   996
3 ธรรมโชติศึกษา                                                
4 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ (มิตรภาพที่133)                                                
5 อำเภอบางระจัน         55     55 177     177 296     296         528     528
6 อำเภอค่ายบางระจัน         18     18 160     160 326     326         504     504
7 อำเภอพรหมบุรี         60     60 174     174 379     379         613     613
8 อำเภอท่าช้าง         26     26 82     82 188     188         296     296
9 อำเภออินทร์บุรี         39     39 282     282 595     595         916     916
รวมทั้งจังหวัด         264     264 1,178 1   1,177 2,412     2,412         3,854 1   3,853