รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ลพบุรี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดลพบุรี                                                
2 อำเภอเมืองลพบุรี         150 1   149 2,676 33   2,643 4,291 66   4,225         7,117 100   7,017
3 ทวีศึกษา                                                
4 พิบูลวิทยาลัย                                                
5 โรงเรีนผู้ใหญ่เทคนิคพณิชยการลพบุรี                                                
6 อำเภอพัฒนานิคม         28     28 302 1   301 362     362         692 1   691
7 อำเภอโคกสำโรง         26     26 280     280 430 2   428         736 2   734
8 อำเภอชัยบาดาล         55     55 388     388 413 1   412         856 1   855
9 วัดลำนารายณ์                                                
10 อำเภอท่าวุ้ง         14     14 152     152 324     324         490     490
11 อำเภอบ้านหมี่         68     68 377 1   376 537     537         982 1   981
12 อุดมศิลสาร                                                
13 อำเภอท่าหลวง         12     12 147     147 178 1   177         337 1   336
14 อำเภอสระโบสถ์         13     13 88     88 114     114         215     215
15 อำเภอโคกเจริญ         7     7 90     90 146 2   144         243 2   241
16 อำเภอลำสนธิ         18     18 100     100 163     163         281     281
17 อำเภอหนองม่วง         16     16 149     149 197 1   196         362 1   361
รวมทั้งจังหวัด         407 1   406 4,749 35   4,714 7,155 73   7,082         12,311 109   12,202