รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ลพบุรี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดลพบุรี                                                
2 อำเภอเมืองลพบุรี         93     93 2,375 18   2,357 4,042 54   3,988         6,510 72   6,438
3 ทวีศึกษา                                                
4 พิบูลวิทยาลัย                                                
5 โรงเรีนผู้ใหญ่เทคนิคพณิชยการลพบุรี                                                
6 อำเภอพัฒนานิคม         37     37 480 2   478 586 1   585         1,103 3   1,100
7 อำเภอโคกสำโรง         32     32 376     376 609     609         1,017     1,017
8 อำเภอชัยบาดาล         85     85 651 2   649 857     857         1,593 2   1,591
9 วัดลำนารายณ์                                                
10 อำเภอท่าวุ้ง         32     32 187     187 442     442         661     661
11 อำเภอบ้านหมี่         98     98 477     477 633     633         1,208     1,208
12 อุดมศิลสาร                                                
13 อำเภอท่าหลวง         13     13 184     184 293     293         490     490
14 อำเภอสระโบสถ์         19     19 197     197 228     228         444     444
15 อำเภอโคกเจริญ         12     12 170     170 260     260         442     442
16 อำเภอลำสนธิ         7     7 183     183 270     270         460     460
17 อำเภอหนองม่วง         46     46 227     227 327     327         600     600
รวมทั้งจังหวัด         474     474 5,507 22   5,485 8,547 55   8,492         14,528 77   14,451