รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด อ่างทอง  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 อำเภอเมืองอ่างทอง         41     41 237     237 547     547         825     825
2 วัดอ่างทอง                                                
3 สตรีอ่างทอง                                                
4 อำเภอไชโย         25     25 102     102 266 1   265         393 1   392
5 อำเภอป่าโมก         25     25 127 1   126 217     217         369 1   368
6 จังหวัดอ่างทอง                                                
7 อำเภอโพธิ์ทอง         63     63 207     207 435 1   434         705 1   704
8 อำเภอแสวงหา         10     10 109     109 187     187         306     306
9 อำเภอวิเศษชัยชาญ         32     32 317     317 586 1   585         935 1   934
10 อำเภอสามโก้         8     8 97     97 162     162         267     267
รวมทั้งจังหวัด         204     204 1,196 1   1,195 2,400 3   2,397         3,800 4   3,796