รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด อ่างทอง  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 อำเภอเมืองอ่างทอง         46     46 428     428 670     670         1,144     1,144
2 วัดอ่างทอง                                                
3 สตรีอ่างทอง                                                
4 อำเภอไชโย         20     20 194 1   193 311 2   309         525 3   522
5 อำเภอป่าโมก         55     55 169     169 242 2   240         466 2   464
6 จังหวัดอ่างทอง                                                
7 อำเภอโพธิ์ทอง         128     128 298 1   297 609     609         1,035 1   1,034
8 อำเภอแสวงหา         79     79 153     153 278 1   277         510 1   509
9 อำเภอวิเศษชัยชาญ         47     47 372     372 714 2   712         1,133 2   1,131
10 อำเภอสามโก้         20     20 120     120 215     215         355     355
รวมทั้งจังหวัด         395     395 1,734 2   1,732 3,039 7   3,032         5,168 9   5,159