รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด อยุธยา  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                
2 อำเภอพระนครศรีอยุธยา         183 1   182 869     869 1,225 2   1,223         2,277 3   2,274
3 อยุธยานุสสรณ์                                                
4 ยุวพุทธ                                                
5 อู่ทอง                                                
6 ประตูชัย                                                
7 ดรุโณทัย                                                
8 หอรัตนชัย                                                
9 อยุธยานุสรณ์                                                
10 อำเภอท่าเรือ         16     16 209 1   208 267     267         492 1   491
11 อำเภอนครหลวง         19     19 254     254 324 2   322         597 2   595
12 อำเภอบางไทร         10     10 200     200 447 2   445         657 2   655
13 อำเภอบางบาล         13     13 137     137 242     242         392     392
14 อำเภอบางปะอิน         23     23 310     310 600 2   598         933 2   931
15 อำเภอบางปะหัน         58     58 244     244 386     386         688     688
16 อำเภอผักไห่         51     51 217     217 358     358         626     626
17 อำเภอภาชี         3     3 134     134 184     184         321     321
18 อำเภอลาดบัวหลวง         13     13 188     188 265     265         466     466
19 อำเภอวังน้อย         13     13 233 1   232 407 2   405         653 3   650
20 อำเภอเสนา         45     45 215     215 314     314         574     574
21 อำเภอบางซ้าย         8     8 61     61 105     105         174     174
22 อำเภออุทัย         10     10 167 1   166 273     273         450 1   449
23 อำเภอมหาราช         51     51 158 1   157 320     320         529 1   528
24 อำเภอบ้านแพรก         12     12 83 1   82 130     130         225 1   224
รวมทั้งจังหวัด         528 1   527 3,679 5   3,674 5,847 10   5,837         10,054 16   10,038