รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด อยุธยา  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                
2 อำเภอพระนครศรีอยุธยา         207     207 957     957 1,517 1   1,516         2,681 1   2,680
3 อยุธยานุสสรณ์                                                
4 ยุวพุทธ                                                
5 อู่ทอง                                                
6 ประตูชัย                                                
7 ดรุโณทัย                                                
8 หอรัตนชัย                                                
9 อยุธยานุสรณ์                                                
10 อำเภอท่าเรือ         18     18 306     306 474     474         798     798
11 อำเภอนครหลวง         173     173 270     270 476     476         919     919
12 อำเภอบางไทร         85     85 352 1   351 803     803         1,240 1   1,239
13 อำเภอบางบาล         46     46 277     277 526 1   525         849 1   848
14 อำเภอบางปะอิน         34     34 456     456 949     949         1,439     1,439
15 อำเภอบางปะหัน         49     49 366 1   365 616 2   614         1,031 3   1,028
16 อำเภอผักไห่         105     105 296     296 525     525         926     926
17 อำเภอภาชี         21     21 163     163 302     302         486     486
18 อำเภอลาดบัวหลวง         19     19 263 2   261 449 1   448         731 3   728
19 อำเภอวังน้อย         23     23 290     290 483 1   482         796 1   795
20 อำเภอเสนา         60     60 315     315 613     613         988     988
21 อำเภอบางซ้าย         22     22 123     123 214     214         359     359
22 อำเภออุทัย         17     17 278 1   277 565     565         860 1   859
23 อำเภอมหาราช         104     104 237     237 534 1   533         875 1   874
24 อำเภอบ้านแพรก         19     19 128     128 242     242         389     389
รวมทั้งจังหวัด         1,002     1,002 5,077 5   5,072 9,288 7   9,281         15,367 12   15,355