รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ปทุมธานี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดปทุมธานี                                                
2 อำเภอเมืองปทุมธานี         83     83 549 2   547 806 3   803         1,438 5   1,433
3 ปทุมธานี                                                
4 บ้านใหม่วัฒนา                                                
5 อำเภอคลองหลวง         212     212 947 4   943 986 1   985         2,145 5   2,140
6 บางขัน                                                
7 แก้วนิมิตร                                                
8 สตรีคลองหลวง                                                
9 ดรุณกิจวิทยาคม                                                
10 อำเภอธัญบุรี         113     113 470 1   469 661 3   658         1,244 4   1,240
11 ธัญบุรี                                                
12 ธัญญะศึกษา                                                
13 รังสิตวิทยา                                                
14 ธัญบุรี                 84 1   83 77 3   74         161 4   157
15 อำเภอหนองเสือ         26     26 213 3   210 289 3   286         528 6   522
16 อำเภอลาดหลุมแก้ว         29     29 210 1   209 270     270         509 1   508
17 อำเภอลำลูกกา         38     38 666 3   663 984 8   976         1,688 11   1,677
18 อำเภอสามโคก         52     52 299 3   296 426 3   423         777 6   771
19 ปทุมธานี                                                
รวมทั้งจังหวัด         553     553 3,438 18   3,420 4,499 24   4,475         8,490 42   8,448