รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ปทุมธานี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดปทุมธานี                                                
2 อำเภอเมืองปทุมธานี         107     107 751 3   748 929 3   926         1,787 6   1,781
3 ปทุมธานี                                                
4 บ้านใหม่วัฒนา                                                
5 อำเภอคลองหลวง         217     217 1,133     1,133 1,395 1   1,394         2,745 1   2,744
6 บางขัน                                                
7 แก้วนิมิตร                                                
8 สตรีคลองหลวง                                                
9 ดรุณกิจวิทยาคม                                                
10 อำเภอธัญบุรี         142     142 576 1   575 818     818         1,536 1   1,535
11 ธัญบุรี                                                
12 ธัญญะศึกษา                                                
13 รังสิตวิทยา                                                
14 ธัญบุรี                 164 2   162 144 1   143         308 3   305
15 อำเภอหนองเสือ         28     28 216     216 401     401         645     645
16 อำเภอลาดหลุมแก้ว         85     85 289 1   288 408 1   407         782 2   780
17 อำเภอลำลูกกา         20     20 564 2   562 928 4   924         1,512 6   1,506
18 อำเภอสามโคก         50     50 342     342 530     530         922     922
19 ปทุมธานี                                                
รวมทั้งจังหวัด         649     649 4,035 9   4,026 5,553 10   5,543         10,237 19   10,218