รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด กทม  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 เขตพระนคร         24     24 208     208 298 1   297         530 1   529
2 วัดพระเชตุพน                                                
3 วัดมหาธาตุ                                                
4 วัดสุทัศน์เทพวราราม                                                
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย                                                
6 วัดตรีทศเทพ                                                
7 เขตดุสิต         27     27 919 9   910 1,256 11   1,245         2,202 20   2,182
8 วัดจันทร์สโมสร                                                
9 วัดธรรมาภิรตาราม                                                
10 เขตหนองจอก         30     30 736     736 974 1   973         1,740 1   1,739
11 เขตบางรัก         9     9 147 3   144 211     211         367 3   364
12 พุทธจักรวิทยา                                                
13 เขตบางเขน         34 2 1 31 353 6 2 345 607 6 1 600         994 14 4 976
14 ไทยนิยมสงเคราะห์                                                
15 เขตบางกะปิ         35     35 434 1   433 786 5   781         1,255 6   1,249
16 มัธยมวัดบึงทองหลาง                                                
17 เทพลีลา                                                
18 บางกะปิ                                                
19 เขตปทุมวัน         31     31 244     244 368 3   365         643 3   640
20 วัดสระบัว                                                
21 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย         27     27 145 2   143 227 7   220         399 9   390
22 วัดดิสานุการาม                                                
23 เขตพระโขนง         20     20 215 1   214 345 1   344         580 2   578
24 วชิรธรรมสาธิต                                                
25 พระโขนงพิทยาลัย                                                
26 กรุงเทพมหานคร 3                                                
27 เขตมีนบุรี         72 1   71 1,052 5   1,047 1,526 4   1,522 25     25 2,675 10   2,665
28 เขตลาดกระบัง         152     152 1,236 8   1,228 1,518 10   1,508         2,906 18   2,888
29 เขตยานนาวา         25     25 257 5   252 348 2   346         630 7   623
30 นนทรีวิทยา                                                
31 เขตสัมพันธวงศ์         20     20 126 1   125 246     246         392 1   391
32 วัดไตรมิตรวิทยาลัย                                                
33 กรุงเทพมหานคร 1                                                
34 เขตพญาไท         37     37 800 4   796 950 14   936         1,787 18   1,769
35 สามเสนวิทยาลัย                                                
36 เขตธนบุรี         32     32 362 1   361 491 3   488         885 4   881
37 เขตบางกอกใหญ่         19     19 344 2   342 523 1   522         886 3   883
38 วัดเจ้ามูล                                                
39 วัดประดู่ในทรงธรรม                                                
40 เขตห้วยขวาง         85     85 329 1   328 498     498         912 1   911
41 พิบูลอุปถัมภ์                                                
42 เขตคลองสาน         21     21 220 2   218 267 3   264         508 5   503
43 เขตตลิ่งชัน         75     75 481 3   478 646 3   643         1,202 6   1,196
44 กรุงเทพมหานคร                                                
45 เขตบางกอกน้อย         84     84 653 5   648 864 3   861         1,601 8   1,593
46 วัดดุสิตาราม                                                
47 วัดอมรินทราราม                                                
48 วัดวิเศษการ                                                
49 วัดวิเศษการ                                                
50 เขตบางขุนเทียน         51     51 587 2   585 640 3   637         1,278 5   1,273
51 เขตภาษีเจริญ         32     32 438     438 566 1   565         1,036 1   1,035
52 วัดนิมมานรดี                                                
53 วัดนวลนรดิศ                                                
54 เขตหนองแขม         53     53 539     539 613 2   611         1,205 2   1,203
55 วัดอุดมรังสี                                                
56 เขตราษฎร์บูรณะ         47     47 508 3   505 768 3   765         1,323 6   1,317
57 บางปะกอกพิทยาคม                                                
58 วัดประเสริฐสุทธาวาส                                                
59 เขตบางพลัด         31 2   29 353 5   348 525     525         909 7   902
60 เขตดินแดง         14     14 250     250 354     354         618     618
61 สามเสนนอก                                                
62 พิบูลประชาสรรค์                                                
63 เขตบึงกุ่ม         23     23 455 10   445 694 10   684         1,172 20   1,152
64 เขตสาทร         37     37 180 3   177 257 2   255         474 5   469
65 สตรีศรีสุริโยทัย                                                
66 ยานนาวา                                                
67 เขตบางซื่อ         17     17 163     163 199     199         379     379
68 วัดสร้อยทอง                                                
69 เขตจตุจักร         290     290 626 2   624 818 6   812         1,734 8   1,726
70 หอวัง                                                
71 เขตบางคอแหลม         50     50 418 2   416 559 6   553         1,027 8   1,019
72 วัดราชสิงขร                                                
73 เขตประเวศ         25     25 399 1   398 539 3   536         963 4   959
74 กรุงเทพมหานคร 2                                                
75 เขตคลองเตย         105     105 579 3   576 792 8   784         1,476 11   1,465
76 ปทุมคงคา                                                
77 เขตสวนหลวง         21     21 390 1   389 580     580         991 1   990
78 เขตจอมทอง         56     56 635 2   633 823 6   817         1,514 8   1,506
79 วัดมงคลวราราม                                                
80 วัดราชโอรส                                                
81 วัดหนัง                                                
82 มัธยมวัดสิงห์                                                
83 เขตดอนเมือง         39     39 382 1   381 705 3   702         1,126 4   1,122
84 วัดดอนเมือง                                                
85 เขตราชเทวี         49     49 463 2   461 589 5   584         1,101 7   1,094
86 สันติราษฎร์วิทยาลัย                                                
87 เขตลาดพร้าว         37     37 428 1   427 695 4   691         1,160 5   1,155
88 เขตวัฒนา         30     30 298 1   297 542 3   539         870 4   866
89 มัธยมวัดธาตุทอง                                                
90 เขตบางแค         44     44 451 2   449 532 8   524         1,027 10   1,017
91 เขตหลักสี่         47     47 653 3   650 955 10   945         1,655 13   1,642
92 เขตสายไหม         60     60 453     453 618 1   617         1,131 1   1,130
93 เขตคันนายาว         52     52 430 2   428 703 2   701         1,185 4   1,181
94 เขตสะพานสูง         29     29 197     197 284     284         510     510
95 เขตวังทองหลาง         43     43 329 2   327 464 1   463         836 3   833
96 เขตคลองสามวา         35     35 447 3   444 528 1   527         1,010 4   1,006
97 เขตบางนา         79     79 622 4   618 852 4   848         1,553 8   1,545
98 เขตทวีวัฒนา         19     19 140     140 260 2   258         419 2   417
99 เขตทุ่งครุ         33     33 359 3   356 509 3   506         901 6   895
100 เขตบางบอน         153     153 509 1   508 650     650         1,312 1   1,311
101 สตรีบางบอน                                                
รวมทั้งจังหวัด         2,460 5 1 2,454 21,942 118 2 21,822 30,562 175 1 30,386 25     25 54,989 298 4 54,687