รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นนทบุรี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 อำเภอเมืองนนทบุรี         618 1   617 896     896 1,206 4   1,202         2,720 5   2,715
2 รัตนาธิเบศร์                                                
3 วัดเขมาภิรตาราม                                                
4 มหาอุทยานวิทยา                                                
5 นนทศึกษา                                                
6 อำเภอบางกรวย         27     27 249 3   246 246 2   244         522 5   517
7 จังหวัดนนทบุรี                                                
8 อำเภอบางใหญ่         26     26 335     335 425     425         786     786
9 อำเภอบางบัวทอง         26     26 330 1   329 434 1   433         790 2   788
10 บางบัวทอง                                                
11 อำเภอไทรน้อย         41 1   40 262 1   261 393 1   392         696 3   693
12 อำเภอปากเกร็ด         94     94 522 1   521 792     792         1,408 1   1,407
13 ปากเกร็ด                                                
รวมทั้งจังหวัด         832 2   830 2,594 6   2,588 3,496 8   3,488         6,922 16   6,906