รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นนทบุรี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 อำเภอเมืองนนทบุรี         285 4   281 1,047 17   1,030 1,424 8   1,416         2,756 29   2,727
2 รัตนาธิเบศร์                                                
3 วัดเขมาภิรตาราม                                                
4 มหาอุทยานวิทยา                                                
5 นนทศึกษา                                                
6 อำเภอบางกรวย         12     12 263 1   262 375     375         650 1   649
7 จังหวัดนนทบุรี                                                
8 อำเภอบางใหญ่         30     30 444 5   439 618 1   617         1,092 6   1,086
9 อำเภอบางบัวทอง         33 1   32 492 2   490 675 2   673         1,200 5   1,195
10 บางบัวทอง                                                
11 อำเภอไทรน้อย         43     43 383     383 606     606         1,032     1,032
12 อำเภอปากเกร็ด         85 1   84 833 11   822 1,143 3   1,140         2,061 15   2,046
13 ปากเกร็ด                                                
รวมทั้งจังหวัด         488 6   482 3,462 36   3,426 4,841 14   4,827         8,791 56   8,735