รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สมุทรปราการ  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสมุทรปราการ                                                
2 อำเภอเมืองสมุทรปราการ         99     99 1,518 1   1,517 1,710 1   1,709         3,327 2   3,325
3 สมุทรปราการ                                                
4 สตรีสมุทรปราการ                                                
5 ด่านสำโรง                                                
6 พิเศษสมุทรปราการ (เรือนจำสมุทรปราการ)                                                
7 สตรีสมุทรปราการ                                                
8 อำเภอบางบ่อ         414 1   413 575     575 825     825         1,814 1   1,813
9 อำเภอบางพลี         82 2   80 765 4   761 785 1   784         1,632 7   1,625
10 อำเภอพระประแดง         43     43 636 1   635 781 1   780         1,460 2   1,458
11 วิสุทธิกษัตรี                                                
12 ราชประชาสมาสัย                                                
13 อำเภอพระสมุทรเจดีย์         44     44 377     377 595     595         1,016     1,016
14 อำเภอบางเสาธง         18     18 426     426 608     608         1,052     1,052
รวมทั้งจังหวัด         700 3   697 4,297 6   4,291 5,304 3   5,301         10,301 12   10,289