รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สมุทรปราการ  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสมุทรปราการ                                                
2 อำเภอเมืองสมุทรปราการ         228     228 2,127 13   2,114 2,001 9   1,992         4,356 22   4,334
3 สมุทรปราการ                                                
4 สตรีสมุทรปราการ                                                
5 ด่านสำโรง                                                
6 พิเศษสมุทรปราการ (เรือนจำสมุทรปราการ)                                                
7 สตรีสมุทรปราการ                                                
8 อำเภอบางบ่อ         174     174 590 4   586 663 1   662         1,427 5   1,422
9 อำเภอบางพลี         85     85 964     964 906 1   905         1,955 1   1,954
10 อำเภอพระประแดง         143     143 914 2   912 1,094 1   1,093         2,151 3   2,148
11 วิสุทธิกษัตรี                                                
12 ราชประชาสมาสัย                                                
13 อำเภอพระสมุทรเจดีย์         35     35 388     388 607     607         1,030     1,030
14 อำเภอบางเสาธง         64     64 502 1   501 553 1   552 25     25 1,144 2   1,142
รวมทั้งจังหวัด         729     729 5,485 20   5,465 5,824 13   5,811 25     25 12,063 33   12,030