รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 62/2
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1240010001  อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 6023007694 นาย นฤสรณ์ ปู่ชื่น
2 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 6212000599 พลทหาร นฤสรณ์ ปู่ชื่น
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า