รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 62/2
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1240020000  อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น 6012000491 นาย เจษฏา เผ่าบ้านฝาง
2 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 6222001061 พลทหาร เจษฎา เผ่าบ้านฝาง
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า