รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 62/2
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1225060000  อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี 6223000403 นาย ปณิธิ สีใสแสง
2 1210200001  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 6223001414 พลทหาร ปณิธิ สีใสแสง
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า