รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 62/2
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1240010001  อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 6012007274 นาย ชลธี สุฤทธิ์
2 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 6222001650 พลทหาร ชลธี สุฤทธิ์
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า