รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 62/2
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 6212002089 พลทหาร ศรายุธ จันทร์ศรี
2 1240010001  อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 6222005198 นาย สรายุทธ จันทร์ศรี
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า