รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 62/2
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1234010001  อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 5912001554 นาย ณัฐดนัย โสวรรณีN-net
2 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 6212000441 พลทหาร ณัฐดนัย โสวรรณี
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า